HISTORIABodyHarmony finns i dag i stora delar av världen. Grunden i BodyHarmony är att människan är en helhet, våra tankar, känslor, andliga energier och kropp är ett.


BodyHarmony har funnits i Sverige sedan 1980-talet, men bara ett fåtal Body Harmony terapeuter ägnar sig professionellt åt denna behandlingsform. En av dem är Karin Nilsson


BodyHarmony har utvecklats av Don McFarland efter många års studier och erfarenheter av olika kroppsterapier. Don är bland annat Dr of Chiropractic och har studerat idrottsmedicin hos Dr Leroy Perry Jr. och Cranio Sacralterapi hos John Upledger. Han har även studerat för Ida Rolf, Fritz Pearls, Marion Rosen med flera.

Se videon om Body Harmony som Eva Willenheimer lagt upp.